Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις σε συνδυασμό με τη Φόρμα Εγγραφής που υπογράφετε κατά την άφιξή σας στο Ursa Major Suites, καθώς και με τους Ειδικούς Όρους αλλά και την Πολιτική Απορρήτου μας αποτελούν μία ενιαία
σύμβαση που διέπει την μεταξύ μας σχέση, ήτοι την σχέση μεταξύ της ξενοδοχειακής μας επιχείρησης (εφεξής «Ursa Major Suites» ή «εμείς») και των πελατών μας (εφεξής «Πελάτης/-ες», «Επισκέπτης/-ες» ή «εσείς»). Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό μας, ο οποίος είναι δημοσίος προσβάσιμος και μπορείτε να πληροφορηθείτε επαρκώς για το περιεχόμενο αυτών. Κατά την άφιξή σας στο κατάλυμά μας και την υπογραφή από μέρους σας της Φόρμας Εγγραφής, δηλώνετε αυτομάτως και άνευ ετέρας διατύπωσης ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης ως έγκυρες και δεσμευτικές για εσάς και τους τρίτους που σας συνοδεύουν ή που συνοδεύετε ως επισκέπτες σας και θα διαμείνουν μαζί σας κατά το διάστημα της κράτησής σας προς το Ursa Major Suites.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ursa Major Suites (ή «εμείς»): η μονάδα, που σας παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Πελάτης: το άτομο που ζητάει τις υπηρεσίες του Ursa Major Suites και ο υπογράφων τη Φόρμα Εγγραφής κατά την άφιξή του.
Επισκέπτης (ή «εσείς»): ο Πελάτης και τα υπόλοιπα άτομα που θα διαμείνουν στο καθορισμένο από τον Πελάτη δωμάτιο ή δωμάτια του Ursa Major Suites.
Σύμβαση: η συμφωνία μεταξύ αφενός του Ursa Major Suites και αφετέρου του Πελάτη και των Επισκεπτών για την παροχή διαμονής και άλλων σχετικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ursa Major Suites, εξαιρουμένων των υπηρεσιών τρίτων. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τη Φόρμα Εγγραφής με τους Ειδικούς Όρους και τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και την Πολιτική Απορρήτου.
Τρίτα Μέρη: ανεξάρτητες εταιρείες και εργολάβοι στους οποίους τo Ursa Major Suites παραχωρεί το δικαίωμα να παρέχουν ανεξάρτητα υπηρεσίες στους Επισκέπτες μας, με την ονομασία Υπηρεσίες Τρίτων.
Υπηρεσίες Τρίτων: οι ανεξάρτητες υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτα Μέρη, όπως ενδεικτικά εκδρομές, ξεναγήσεις, μίσθωση οχημάτων, υπηρεσίες μεταφοράς ή ταξί, αθλήματα, θαλάσσιο σκι ή άλλα θαλάσσια σπορ όπως και άλλες υπηρεσίες που χρεώνονται απευθείας από Τρίτα Μέρη και παρέχονται από μια ανεξάρτητη εταιρεία ή ένα ανεξάρτητο άτομο, που δεν απασχολείται από το Ursa Major Suites, ούτε σχετίζεται με αυτό με οποιαδήποτε νομική σχέση ή συμβατικό δεσμό.

Υπηρεσίες Τρίτων: οι ανεξάρτητες υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτα Μέρη, όπως ενδεικτικά εκδρομές, ξεναγήσεις, μίσθωση οχημάτων, υπηρεσίες μεταφοράς ή ταξί, αθλήματα, θαλάσσιο σκι ή άλλα θαλάσσια σπορ όπως και άλλες υπηρεσίες που χρεώνονται απευθείας από Τρίτα Μέρη και παρέχονται από μια ανεξάρτητη
εταιρεία ή ένα ανεξάρτητο άτομο, που δεν απασχολείται από το Ursa Major Suites, ούτε σχετίζεται με αυτό με οποιαδήποτε νομική σχέση ή συμβατικό δεσμό.
Επιβεβαίωση Κράτησης: η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτη από το Ursa Major Suites, η οποία περιλαμβάνει τιμολόγηση, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, αριθμό επισκεπτών, αριθμό δωματίων και άλλων εγκαταστάσεων που παρέχονται στους Πελάτες και Επισκέπτες που θα τον συνοδεύσουν.
Φόρμα Εγγραφής: το έγγραφο που υπογράφει ο Πελάτης κατά το check in και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: Παράρτημα της Φόρμας Εγγραφής, αποστέλλεται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

Γενικά
Το δωμάτιο που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός κατά την ενοικίαση ρητά δήλωσε. Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου ο πελάτης πρέπει να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι τις 11 π.μ. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι τις 6 μ.μ. υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή μιής διανομής / ενοικίου. Παραμονή μετά τις 6 μ.μ. υποχρεώνει τον πελάτη σε πληρωμή ολόκληρου του ενοικίου ήτοι την διαμονή μίας ημέρα. Αν ο πελάτης αρνηθεί τότε ο ξενοδόχος
δικαιούται να αποβάλλει από το δωμάτιο τον ίδιο και τις αποσκευές του. Ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει την εξόφληση των λογαριασμών καθημερινώς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου.

Μέτρα ασφαλείας
Η Τήνος ανήκει στους ασφαλείς προορισμούς και έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για την ασφάλεια σας, παρόλα αυτά σας συνιστούμε να κρατάτε πάντοτε το δωμάτιο σας κλειδωμένο. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των αντικειμένων σας. Παρακαλούμε να αποφεύγεται τη γνωστοποίηση του αριθμού του δωματίου σας σε ξένους. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού του δωματίου σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε ΑΜΕΣΩΣ την Υποδοχή. Η παραμονή και ψυχαγωγία στο δωμάτιο σας, πελατών που δεν ανήκουν στο ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται.

Ηλεκτρική τάση
Η ηλεκτρική τάση στην Ελλάδα και την Τήνο είναι 220 Volts. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές 120 Volt χωρίς μετατροπέα.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ursa Major Suites παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στον επίσημο ιστότοπό μας και στους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, όπως υπηρεσίες διαμονής. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι Επισκέπτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, είτε δικές μας ή από Τρίτα Μέρη, καθώς και υπηρεσίες εστίασης, όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπό μας και στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπό μας, τη Σύμβαση και την Επιβεβαίωση Κράτησης, δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις από το Ursa Major Suites στους Πελάτες και τους Επισκέπτες.

3. ΚΡΑΤΗΣΗ

3.1. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια κράτηση, είτε άμεσα στο Ursa Major Suites, είτε μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω άλλης διαδικασίας που υιοθετεί το Ursa Major Suites για αυτόν τον σκοπό ή μέσω Πρακτόρων Κράτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει μια κράτηση μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, το Ursa Major Suites δεν ευθύνεται για υπηρεσίες που ο εν λόγω Πράκτορας Κράτησης υποσχέθηκε, εάν αυτές οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο ιστότοπο του Ursa Major Suites ή για όρους και τιμές που ο εν λόγω Πράκτορας Κράτησης δεν είχε την
εξουσιοδότηση να σας παράσχει.
3.2. Για να ολοκληρώσετε μια κράτηση στα ξενοδοχεία Ursa Major Suites απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος, οι γονείς σας μπορούν να κάνουν την κράτηση εκ μέρους σας. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς σας ή κάποιος ενήλικας θα πρέπει να σας συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ursa Major Suites μας. Σε κάθε περίπτωση, αν η κράτηση γίνει με τη χρήση μιας έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο ιδιοκτήτης αυτής θα πρέπει να βρίσκεται μαζί σας.
3.3. Ο Πελάτης ευθύνεται για την παροχή των προσωπικών του δεδομένων, όπως του ζητείται κατά τη διαδικασία κράτησης, τα οποία θα πρέπει να είναι αληθινά και ακριβή και όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του Πελάτη. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα στοιχεία του ενημερωμένα, όπως απαιτείται, ώστε να μπορέσουμε να του παράσχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκτελέσουμε την εν λόγω Σύμβαση. Το Ursa Major Suites δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση, αν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη είναι ψευδή, παραπλανητικά ή δεν ισχύουν πια και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον Πελάτη, στην οποία περίπτωση ο Πελάτης συμφωνεί ότι αποποιείται το δικαίωμά του για ενημέρωση.
3.4. Η κράτηση συγκεκριμένου δωματίου σε οποιοδήποτε Ursa Major Suites δεν είναι δυνατή, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Ο πελάτης δύναται να κάνει κράτηση ενός συγκεκριμένου τύπου δωματίου από μια λίστα συγκεκριμένων τύπων δωματίου, όπως αυτή εμφανίζεται στον επίσημο ιστότοπο του Ursa Major Suites.
3.5. Το Ursa Major Suites τηρεί πολιτική μέγιστου αριθμού δωματίων για τα οποία μπορεί να γίνει κράτηση από κάθε Πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Πελάτες μας μπορούν να κάνουν κράτηση έως και πέντε (5) δωματίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να μπορέσετε να κάνετε επιπλέον κρατήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με το Ursa Major Suites ώστε να κάνετε μια ειδική συμφωνία.
3.6. Το αίτημα κράτησης εξετάζεται και εφόσον εγκριθεί, θα λάβετε μια Επιβεβαίωση Κράτησης από το Ursa Major Suites. Σε περίπτωση που κάνετε κράτηση μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, θα λάβετε ένα παραστατικό κράτησης.
Ένα έγκυρο παραστατικό κράτησης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ του Ursa Major Suites και του εν λόγω Πράκτορα Κράτησης, θα θεωρείται αντίστοιχο με μια Επιβεβαίωση Κράτησης. Το Ursa Major Suites δεν υποχρεούται να σας παράσχει υπηρεσίες διαμονής, αν δεν έχετε λάβει μια Επιβεβαίωση Κράτησης.

4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

4.1. Μπορείτε να πληρώσετε για τη διαμονή σας στο Ursa Major Suites με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως μετρητά, πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή, μεταφορά χρημάτων ή με όποια άλλη μέθοδο γίνεται αποδεκτή από εμάς στο μέλλον. Η πολιτική πληρωμών είναι η εξής:
Για κρατήσεις με μη Επιστρέψιμη Τιμή, κατά την κράτηση, το πλήρες ποσό θα χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα και δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης, τροποποίησης ή μη εμφάνισής σας.
Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, απαιτείται μια εγγύηση πιστωτικής κάρτας, ώστε να διασφαλίσετε την κράτησή σας. Το Ursa Major Suites διατηρεί το δικαίωμα να προεγκρίνει πιστωτικές κάρτες πριν από την άφιξη του Επισκέπτη. Η πιστωτική κάρτα θα χρεωθεί μόνο εάν ισχύουν χρεώσεις ακύρωσης, βάσει της πολιτικής ακύρωσης του Ursa Major Suites. Η πολιτική πληρωμών μας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας και, επίσης, θα παρέχεται κατά τη διαδικασία κράτησης όσον αφορά στη συγκεκριμένη παραγγελία σας που υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων και της πλατφόρμας μας ή μέσω των Πρακτόρων Κράτησης ή των δικών τους πλατφορμών. Μια συγκεκριμένη
πολιτική πληρωμής παρέχεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης του Πελάτη.
4.2. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να πληρώσετε εκ των προτέρων μέρος ή το συνολικό ποσό χρέωσης για την κράτησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μη σας παρέχουμε μια Επιβεβαίωση κράτησης, αν δεν έχετε πληρώσει το ποσό μέσα στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
4.3. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το Ursa Major Suites έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει να επιδείξετε την πιστωτική σας κάρτα στη ρεσεψιόν κατά την άφιξή σας. Αν αρνηθείτε να επιδείξετε την πιστωτική σας κάρτα ή αν το όνομα που αναγράφεται σε αυτήν δεν είναι το ίδιο με αυτό του Πελάτη, τότε το Ursa Major Suites δύναται άμεσα να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να αρνηθεί να παράσχει σε εσάς και τους Επισκέπτες σας υπηρεσίες διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά και το Ursa Major Suites δεν θα
ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησής σας. Σε περίπτωση που το όνομα που αναγράφεται στην πιστωτική κάρτα είναι διαφορετικό από το όνομα του Πελάτη και ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας βρίσκεται στον χώρο και δέχεται να γίνει ο ίδιος ο Πελάτης, τότε το Ursa Major Suites θα παράσχει υπηρεσίες διαμονής, εφόσον ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας υπογράψει τη Φόρμα Εγγραφής.
4.4. Για να σας παράσχουν μια Επιβεβαίωση Κράτησης, το Ursa Major Suites συνήθως θα σας ζητήσει να καταβάλετε μια προκαταβολή στον λογαριασμό του Ursa Major Suites ή θα χρεώσουν την πιστωτική σας κάρτα εκ μέρους του Ursa Major Suites. Αν η κράτησή σας γίνει μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, το ποσό της προκαταβολής θα συμπεριλαμβάνεται στο παραστατικό πληρωμής του Πράκτορα Κράτησης. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε στο Ursa Major Suites κατά την ημερομηνία άφιξης, όπως αυτή αναφέρεται στην Επιβεβαίωση κράτησης και δεν
κάνετε χρήση των υπηρεσιών διαμονής ή δεν μας ενημερώσετε για τα παραπάνω, τότε το Ursa Major Suites θα κρατήσει τις προαναφερθείσες προκαταβολές ως αποζημίωση και δύναται να προσφέρει το δωμάτιο ή τα δωμάτια που είχε κρατήσει για τον Πελάτη σε τρίτους.
4.5. Η πολιτική ακυρώσεων είναι η εξής:
Για κρατήσεις με μη Επιστρέψιμη Τιμή, δεν επιτρέπεται η δωρεάν ακύρωση. Εάν η κράτηση ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ή σε περίπτωση που ο Πελάτης και οι Επισκέπτες δεν εμφανιστούν, ένα ποσό ανάλογο του 100% της τιμής της κράτησης θα χρεωθεί ως τέλος ακύρωσης.
Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, οι πολιτικές ακύρωσης ενδέχεται να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την πολιτική του Ursa Major Suites και τις ημερομηνίες της κράτησής σας.
Η πολιτική ακύρωσής μας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, αλλά παρέχεται επίσης και κατά τη διάρκεια της κράτησης που αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία σας, είτε μέσω των εργαλείων κράτησης ή της πλατφόρμας μας ή μέσω των πλατφορμών που χρησιμοποιούν οι Πράκτορες Κράτησης. Η συγκεκριμένη πολιτική ακύρωσης για τα εγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης του Πελάτη. Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, αν τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν αναφέρουν την πολιτική ακύρωσής μας, το Ursa Major Suites έχει το δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή, αν δε μας ενημερώσετε για την ακύρωση της κράτησής σας σε διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξής σας (check-in), όπως αυτή αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Κράτησής σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Ευέλικτη Κράτησή σας συνοδεύεται από ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, το Ursa Major Suites θα έχει το δικαίωμα να κρατήσει το πλήρες ποσό της προκαταβολής.
4.6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε την κράτησή σας ή τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης (check in & check out), πρέπει να αποστείλετε το αίτημά σας στο Ursa Major Suites. Το Ursa Major Suites δεν υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημά σας, η έγκριση του οποίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Ursa Major Suites, τις αρχικές ημερομηνίες κράτησης και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις, για τις οποίες θα ενημερωθείτε. Σε περίπτωση που το Ursa Major Suites αποδεχθεί το αίτημά σας και εσείς εγκρίνετε όποιες επιπρόσθετες χρεώσεις προκύψουν, θα λάβετε μια ενημερωμένη Επιβεβαίωση Κράτησης. Εκ μέρους του Ursa Major Suites, μόνο η ενημερωμένη Επιβεβαίωση Κράτησης μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη έγκριση για την αλλαγή στην κράτησή σας ή για την αλλαγή στην ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής σας.
4.7. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τον Φόρο Διαμονής που επιβάλλεται από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ο Φόρος Διαμονής καταβάλλεται από τους επισκέπτες κατά την άφιξη και βασίζεται στην επίσημη κατάταξη της διαμονής, όπως αυτή ακολουθεί:
Ξενοδοχεία 5 αστέρων: 4 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Ξενοδοχεία 4 αστέρων: 3 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Ξενοδοχεία 3 αστέρων: 1.50 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων: 0.50 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.
4.8. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση για επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διαμονή του Επισκέπτη θα εξοφλείται άμεσα ή θα χρεώνεται στον λογαριασμό του κάθε δωματίου. Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς για κάθε δωμάτιο για το οποίο έκανε κράτηση πριν από την αναχώρησή του. Το Ursa Major Suites οφείλει να παρέχει στον Πελάτη το σχετικό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει λεπτομερώς τις αντίστοιχες χρεώσεις.

5. Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ URSA MAJOR SUITES
5.1
. Οι ώρες check in & check out αναφέρονται στον ιστότοπό μας και στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα έγγραφα αυτά, τότε οι Πελάτες και οι Επισκέπτες μπορούν να κάνουν check in στις ή μετά από τις 14:00 και check out έως τις 11:00.
5.2. Το Ursa Major Suites δεν υποχρεούται να παράσχει διαμονή στον Πελάτη και στους Επισκέπτες πριν από τις 14:00 (πρώτο check in). Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει διαφορετική συμφωνία με το Ursa Major Suites, ενδέχεται να εφαρμοστεί επιπλέον χρέωση. Αν ο Πελάτης αποδεχτεί αυτή τη χρέωση, τότε το Ursa Major Suites θα στείλει μια τροποποιημένη Επιβεβαίωση Κράτησης. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερθείσες ώρες check in & check out μπορεί να είναι δεσμευτική για το Ursa Major Suites μόνο εάν, α) έτσι ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης ή β) υπάρξει αντίστοιχο αίτημα κατά τη διαμονή των Επισκεπτών, και αφού ο Διευθυντής του Ursa Major Suites έχει δώσει την έγκρισή του και ο Πελάτης έχει εξοφλήσει το πρόσθετο ποσό χρέωσης.
5.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του δεν αναχωρήσουν από το δωμάτιο ή τα δωμάτιά τους έως τις 11:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους (καθυστερημένο check out), το Ursa Major Suites έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει πρόσθετη χρέωση, ανάλογα με την ώρα κατά την οποία ο Πελάτης και οι Επισκέπτες αναχώρησαν τελικά από το δωμάτιο ή τα δωμάτια. Αν ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του αναχωρήσουν από το δωμάτιο πριν από τις 18:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους, τότε ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει ποσό αντίστοιχο του 50% της τιμής του δωματίου για τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του αναχωρήσουν από το δωμάτιο μετά τις 18:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους, τότε ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει το 100% της τιμής του δωματίου για τη συγκεκριμένη ημέρα.

6.ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ & ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Σε περίπτωση που χάσετε αντικείμενα, τιμαλφή ή οτιδήποτε στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαμονή σας στο Ursa Major Suites, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη ρεσεψιόν του Ursa Major Suites. Προς διευκόλυνση των Επισκεπτών μας, όλα τα απολεσθέντα, τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί φυλάσσονται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία εύρεσής τους και ειδοποιείται σχετικώς ο πελάτης προς παραλάβή αυτών. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών αυτά καταστρέφονται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Σε περίπτωση επιστροφής απολεσθέντων, τιμαλφών και άλλων αντικειμένων σε εσάς, τα έξοδα αποστολής ή ταχυμεταφορών επιβαρύνουν εσάς. Το Ursa Suites δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν ευθύνεται προς αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο προς τον πελάτη για τυχόν αντικείμενα αξίας που ευρέθησαν στο δωμάτιό του.

7. ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ & ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το Ursa Major Suites δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντικείμενα, τιμαλφή ή άλλη ιδιοκτησία των Επισκεπτών μας έχουν κλαπεί. Είναι υποχρέωσή σας να προστατεύσετε την ιδιοκτησία σας και να κρατήσετε τα τιμαλφή σας ασφαλή.
Ενθαρρύνουμε τους Επισκέπτες μας να κλειδώνουν τα δωμάτιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας τους από αυτά. Προς διευκόλυνσή σας, παρέχουμε επίσης ένα χρηματοκιβώτιο σε κάθε δωμάτιο του Ursa Major Suites. Οι Επισκέπτες μας οφείλουν να ενημερώνουν τη ρεσεψιόν του Ursa Major Suites άμεσα, σε περίπτωση κλοπής αντικειμένων, ιδιοκτησίας ή άλλων τιμαλφών, ώστε να ειδοποιείται η αστυνομία το συντομότερο δυνατό και να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
Θυρίδα ασφαλείας
Σας συνιστούμε να κλειδώνετε όλα τα πολύτιμα σας αντικείμενα, ταξιδιωτικά έγγραφα, κλπ., μέσα στη θυρίδα ασφαλείας. Θυρίδες ασφαλείας είναι εγκατεστημένες σε όλα τα δωμάτια και η χρήση τους είναι άνευ χρέωσης.
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι τη στιγμή που υπάρχει μόνο ένα κλειδί για τη θυρίδα, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση που το χάσετε. Θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση € 80 για την αντικατάσταση του κλειδιού της θυρίδας ασφαλείας και / ή εάν το κλειδί δεν επιστραφεί στην Υποδοχή κατά την αναχώρηση σας. Προσοχή: Η διεύθυνση του ξενοδοχείου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια οποιουδήποτε αντικειμένου από τα δωμάτια.

8.ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Εγγύηση ζημιών
Οι επισκέπτες δεν πληρώνουν εγγύηση ζημιών. Εφόσον υπάρξει φθορά η ζημιά αντικειμένων στο χώρο του ξενοδοχείου ο επισκέπτης επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος. Οι Επισκέπτες μας είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο δωμάτιο του Ursa Major Suites ή σε έπιπλα και εξοπλισμό σε αυτό, καθώς και στη μονάδα του Ursa Major Suites λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που οφείλεται σε αυτούς ή τους προσκεκλημένους τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης ευθύνεται για τις ζημιές από κοινού με τους Επισκέπτες και τους προσκεκλημένους του. Εάν εντοπιστούν υλικές ζημιές μετά την αναχώρηση των Επισκεπτών, το Ursa Major Suites διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, το Ursa Major Suites διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη με το κόστος αντικατάστασης τυχόν αντικειμένων που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν από τον Πελάτη, τους Επισκέπτες ή τους προσκεκλημένους του χωρίς τη συγκατάθεση του Ursa Major Suites. Η χρέωση θα αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό για την αντικατάσταση του χαμένου ή κατεστραμμένου αντικειμένου, επίπλου ή εξοπλισμού.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
9.1.
Το Ursa Major Suites είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους Επισκέπτες του Ursa Major Suites όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπό του και στην Επιβεβαίωση Κράτησης, με τη δέουσα επιμέλεια και επαγγελματισμό, επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευθύνη, όπως αυτή αναμένεται από οποιοδήποτε Ursa Major Suites ανώτερης ποιότητας ανά τον κόσμο. Το Ursa Major Suites εφαρμόζει μια αυστηρή και υψηλής ποιότητας πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και το ποτό που διατίθεται στο Ursa Major Suites. Το Ursa Major Suites συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεωτικές διατάξεις των κανονισμών και της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην Ελλάδα. Επιπλέον, υιοθετούμε όλες τις κατάλληλες πρακτικές και αποκτούμε πιστοποιήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια, ώστε οι Επισκέπτες μας να νιώθουν άνεση και ασφάλεια στα ξενοδοχεία μας και να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
9.2. Το Ursa Major Suites συνεργάζεται με εξωτερικά νοσοκομεία και ιατρούς. Σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας, αδιαθεσίας ή ανάγκης για ιατρική φροντίδα, οι Επισκέπτες μας μπορούν να ειδοποιήσουν τη ρεσεψιόν του Ursa Major Suites άμεσα, ώστε να ειδοποιήσει για λογαριασμό σας το εφημερεύον νοσοκομείο ή ιατρό. Το Ursa Major Suites δε φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τις χρεώσεις των εξωτερικών νοσοκομείων ή ιατρών, τις οποίες οι Επισκέπτες οφείλουν να πληρώσουν άμεσα καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις μας.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
10.1
. Οι Επισκέπτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια και να έχουν καλούς τρόπους κατά τη διαμονή τους στο Ursa Major Suites. Προκειμένου να σεβαστούμε το δικαίωμα όλων των επισκεπτών των Ursa Major Suitesνα κάνουν σωστή χρήση όλων των εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων, οι Επισκέπτες μας υποχρεούνται να ακολουθούν τους ενδυματολογικούς κώδικες όταν χρησιμοποιούν ορισμένες εγκαταστάσεις του Ursa Major Suites, όπως τα εστιατόρια, στα οποία οι υπάλληλοι του Ursa Major Suites μπορούν να αρνηθούν την είσοδο σε Επισκέπτες που δεν
συμμορφώνονται με αυτούς τους κώδικες. Οι Επισκέπτες δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ακατάλληλα, να προκαλούν θορύβους που ενοχλούν άλλους επισκέπτες, να κάνουν οποιαδήποτε ζημιά, να προκαλούν τραυματισμούς ή να προσβάλλουν τρίτους, είτε υπαλλήλους του Ursa Major Suites ή άλλους επισκέπτες.
Το Ursa Major Suites ενδέχεται να αρνηθεί την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα δωμάτια ή τη μονάδα του σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες κανόνες, καθώς και σε όσους δεν ακολουθούν τα κατάλληλα πρότυπα υγιεινής ή έχουν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ που οδηγούν σε ακατάλληλη συμπεριφορά. Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή άλλης ζημίας για τα οποία ευθύνονται συγκεκριμένοι Επισκέπτες, το Ursa Major Suites μπορεί να παράσχει τις προσωπικές τους πληροφορίες στην αστυνομία για την έναρξη σχετικών διαδικασιών δίωξης. Οι ίδιοι θα φέρουν την ευθύνη για την αποζημίωση του Ursa Major Suites και θα αποποιηθούν την όποια ευθύνη του Ursa Major Suites απέναντι σε αξιώσεις και αγωγές τρίτων μερών ή υπαλλήλων που προκλήθηκαν εξαιτίας των πράξεών τους.
10.2. Στο Ursa Major Suites μπορείτε να συνοδεύεστε από τα παιδιά σας, ηλικίας κάτω των 18 ετών, μόνο εφόσον αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην Επιβεβαίωση Κράτησής σας.
10.3. Δεν επιτρέπονται τα ζώα ή τα κατοικίδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως περιπτώσεις ΑΜΕΑ που χρειάζονται συνοδεία κατοικιδών μπορεί να επιτρέψουμε την είσοδο σκύλων υπηρεσίας ή άλλες παρεκκλίσεις στην πολιτική αυτή, εφόσον έχει υπάρξει αντίστοιχο αίτημα στο Ursa Major Suites, το οποίο έχει εγκριθεί από εμάς και περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης.
10.4. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά μέσα στο Ursa Major Suites, συμπεριλαμβανομένων όλων των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων, των ασανσέρ, των διαδρόμων, του σαλονιού, του λόμπι, του χώρου πρωινού και των
εστιατορίων. Όσο βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο έξω από το Ursa Major Suites ή στα μπαλκόνια, συνιστάται στους Επισκέπτες μας να αποφεύγουν να καπνίζουν κοντά σε άλλους επισκέπτες, με τρόπο που να διαταράσσει τη διαμονή τους και τη δυνατότητά τους να απολαμβάνουν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.
10.5. Το Ursa Major Suites δεν παρέχει χώρο στάθμευσης για τα οχήματα των Επισκεπτών. Σε περίπτωση που το Ursa Major Suites διαθέτει χώρο στάθμευσης, συμφωνείται ότι το Ursa Major Suites δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των οχημάτων των Επισκεπτών και ότι οι Επισκέπτες θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να καλύψουν τυχόν ζημίες, καταστροφές ή κλοπές.
10.6. Μπορείτε να καταναλώσετε ποτά και φαγητά που διατίθενται στο μίνι μπαρ του δωματίου σας. Σε αυτή την περίπτωση, το δωμάτιό σας θα χρεωθεί με το αντίτιμο κάθε αντικειμένου που καταναλώσατε. Στο δωμάτιό σας μπορείτε να βρείτε έναν τιμοκατάλογο για τα προϊόντα στο μίνι μπαρ καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δωματίου. Για ειδικά αιτήματα μπορείτε να ειδοποιήσετε την υπηρεσία δωματίου ή τη ρεσεψιόν του Ursa Major Suites.
10.7. Οι Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να φέρνουν δικά τους φαγητά και ποτά στο Ursa Major Suites. Σε περίπτωση ασθένειας, δηλητηρίασης, σαλμονέλας ή άλλης ασθένειας που προκληθεί από φαγητό ή ποτό που φέρατε στο Ursa Major Suites, είστε υπεύθυνοι για την άμεση ενημέρωση της ρεσεψιόν του Ursa Major Suites. Το Ursa Major Suites δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις σας ως και για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από ασθένειες που μεταδόθηκαν σε άλλους επισκέπτες ή υπαλλήλους του Ursa Major Suites από εσάς.
10.8. Δεν επιτρέπεται να υπεκμισθώνετε το δωμάτιο που σας παρείχε το Ursa Major Suites ούτε να παρέχετε διαμονή στο δωμάτιο αυτό σε τρίτα μέρη. Κατά την άφιξή σας υποχρεούστε να δηλώνετε τον ακριβή αριθμό επισκεπτών που θα διαμένουν στα δωμάτια για τα οποία έχετε κάνει κράτηση. Δεν επιτρέπονται επιπλέον
επισκέπτες, εκτός αν έχει υπάρξει έγκριση από τον διευθυντή του Ursa Major Suites, οπότε και ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.
10.9. Σε περίπτωση που ένας Επισκέπτης έχει κάποια σωματική ή νοητική αναπηρία, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Ursa Major Suites πριν την Επιβεβαίωση Κράτησης ή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το check in. Αν το Ursa Major Suites δεν ενημερωθεί ότι ένας Επισκέπτης έχει κάποια σωματική αναπηρία, τότε το Ursa Major Suites δε φέρει καμία ευθύνη προς τον Πελάτη ή τον εν λόγω Επισκέπτη, αν εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου χρήση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή σωστή χρήση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει το πλήρες ποσό που ισχύει για την κράτησή του. Οι Επισκέπτες με νοητική αναπηρία πρέπει να συνοδεύονται από επαγγελματία παραϊατρικό υπάλληλο ή ιατρό που θα μπορεί να
παράσχει την απαραίτητη θεραπεία, αν χρειαστεί, ειδάλλως το Ursa Major Suites δύναται να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης για τον συγκεκριμένο Επισκέπτη, χωρίς καμία υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής.
10.10. Σε περίπτωση που το Ursa Major Suites διαθέτει υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (wi-fi), υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με την πολιτική σωστής χρήσης του, η οποία σας παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την ενεργοποίησή του. Ενδεικτικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες για παράνομες ή δόλιες πράξεις, συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολές σε τρίτα μέρη, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή για να προχωρήσετε σε πράξεις που θα οδηγήσουν σε άρνηση της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι Επισκέπτες υποχρεούνται να σέβονται το απόρρητο και να συμμορφώνονται με το σύνολο της εν λόγω νομοθεσίας, τους κανονισμούς και τις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους κατά τη χρήση των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi). Το Ursa
Major Suites ενδέχεται να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις ή με την κατάλληλη πολιτική χρήσης του wi-fi του Ursa Major Suites, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί στη ρεσεψιόν του Ursa Major Suites και οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (wi-fi) θα αποκατασταθούν αφού πρώτα το αίτημα εγκριθεί από τον διευθυντή. Το Ursa Major Suites ενδέχεται επίσης να αναστείλει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) με σκοπό τη συντήρηση, υποστήριξη ή αναβάθμιση των συστημάτων του, στην οποία περίπτωση το Ursa Major Suites δε φέρει ευθύνη απέναντι στους Επισκέπτες για την έλλειψη διαθεσιμότητας
υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi), εφόσον κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι υπάρχει νόμιμος και έγκυρος λόγος για την έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
10.11. Σε περίπτωση ύπαρξης παραπόνων, σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε τον διευθυντή του Ursa Major Suites ή τη ρεσεψιόν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας σε αυτό. Διαφορετικά, υπάρχει η πιθανότητα το Ursa Major Suites να μην εξετάσει το παράπονό σας, αν αυτό υποβληθεί μετά από την αναχώρησή σας. Σε κάθε περίπτωση, το Ursa Major Suites δεν υποχρεούται να εξετάσει ή να απαντήσει σε οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλεται έξι (6) μήνες μετά την αναχώρηση του Επισκέπτη. Σε αυτή την περίπτωση παραιτείστε των δικαιωμάτων σας για υποβολή παραπόνων σε οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική αρχή ή Δικαστήριο.

11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Το Ursa Major Suites μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε Επιβεβαίωση Κράτησης ή οποιαδήποτε κράτηση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειαστεί να αποζημιώσει τον Πελάτη ή τους Επισκέπτες. Ενδεικτικά, το Ursa Major Suites μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση σε περίπτωση που:
11.1. Ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά τις προσωπικές του πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.
11.2. Ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του καταπατήσουν οποιαδήποτε διάταξη της εν λόγω Σύμβασης, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις.
11.3. Το Ursa Major Suites έχει βάσιμους λόγους να υποθέσει ότι η χρήση υπηρεσιών διαμονής μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Ursa Major Suites, την ασφάλεια ή την εικόνα του Ursa Major Suites στο κοινό χωρίς
αυτό να μπορεί να αποδοθεί στο ίδιο το Ursa Major Suites ή/και την εταιρεία αυτού.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Ursa Major Suites έχει το δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή που κατέθεσε ο Πελάτης ως αποζημίωση.

12. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Το Ursa Major Suites συνεργάζεται με Πράκτορες Κράτησης, ώστε να προωθήσουν τις υπηρεσίες διαμονής τους και να αυξήσουν τον αριθμό των κρατήσεων στα ξενοδοχεία τους. Ωστόσο, το Ursa Major Suites είναι ανεξάρτητοι εξωτερικοί συνεργάτες τους και δεν τους ελέγχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτουμε συμφωνίες με τους Πράκτορες Κράτησης, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε απέναντι στις υποσχέσεις τους που δε συνάδουν με τις υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας ή αποκλίνουν σημαντικά από τις δυνατότητες και τις τιμές μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, αν τρίτα μέρη έχουν υποσχεθεί προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπό μας ή τιμές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες μας, δε φέρουμε καμία ευθύνη για την παραποίηση στοιχείων ή τις ψευδείς υποσχέσεις των Πρακτόρων Κράτησης.

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Το Ursa Major Suites επιτρέπει σε Τρίτα Μέρη να παρέχουν υπηρεσίες στους Επισκέπτες μας, όπως π.χ. δραστηριότητες, αθλήματα, σκι ή άλλα θαλάσσια σπορ, εκδρομές, ξεναγήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταφορές και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Τέτοιου είδους Υπηρεσίες Τρίτων χρεώνονται επιπλέον από τα Τρίτα Μέρη, είτε άμεσα ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρεώνονται από το Ursa Major Suites εκ μέρους των Τρίτων Μερών ή μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. Το Ursa Major Suites δεν ελέγχει τα Τρίτα Μέρη, τα οποία αποτελούν ανεξάρτητες εταιρείες, ούτε μπορούμε να τους επιβάλλουμε συγκεκριμένες πολιτικές και υποχρεώσεις. Ωστόσο, τους ενθαρρύνουμε να θέτουν σε ισχύ έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να υιοθετούν κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας. Οι Επισκέπτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες τρίτων με δική τους ελεύθερη βούληση, επιλογή και ευθύνη. Το Ursa Major Suites δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, τραυματισμούς ή ατυχήματα που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε Επισκέπτη χρησιμοποιεί τις εν λόγω Υπηρεσίες Τρίτων.

14. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για πολλούς λόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Δικαίου και της Αστυνομίας, ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε διαμονή και άλλες υπηρεσίες και να κάνουμε τις αντίστοιχες χρεώσεις. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε, επίσης, να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε, κοινοποιήσουμε, αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά τις προτιμήσεις, τις επιλογές, τη συμπεριφορά, τα σχόλια και τις προτάσεις σας, προκειμένου να σας παράσχουμε βελτιωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και να σας παράσχουμε ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις και άλλο προωθητικό υλικό, ειδικές προσφορές, για να σας αποστείλουμε σχετικά μηνύματα ή για να διεξάγουμε έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες επεξεργασίας μας, καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων διατυπώνονται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου μας και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, που επισυνάπτονται ως Παράρτημα στη Φόρμα Εγγραφής.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15.1. Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου αναφέρεται ρητά στη Σύμβαση, το Ursa Major Suites αποποιείται οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων εγγυήσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση της συμφωνίας.
15.2. Η ευθύνη του Ursa Major Suites ορίζεται και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, το Ursa Major Suites δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη για οποιαδήποτε ζημία αυτοί υποστούν. Βάσει της παρούσας Σύμβασης η ευθύνη του Ursa Major Suites περιορίζεται στα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη για τις υπηρεσίες διαμονής κατά τη διαμονή τους, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο ποσό αποζημιώσεως που μπορεί να αξιωθεί, παραιτούμενου του πελάτη από οποιοδήποτε περαιτέρω ποσό αποζημιώσεως ανεξαρτήτως νομικής βάσεως.

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
16.1.
Ως «Συμβάν Ανωτέρας Βίας» νοείται πόλεμος ή τρομοκρατική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στον κυβερνοχώρο), ταραχές, εμφύλιες αναταραχές, πυρηνικά ατυχήματα ή θεομηνία (όπως πλημμύρες, καταιγίδες, ακραίες καιρικές συνθήκες, σεισμοί ή κεραυνοί), απεργίες, ενέργειες της κυβέρνησης, πυρκαγιά ή σοβαρή έκρηξη, κακόβουλη επίθεση, ασθένειες, πανδημία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτός ελέγχου του Ursa Major Suites.
16.2. Εάν η λειτουργία οποιουδήποτε καταλύματος ή άλλης υπηρεσίας που παρέχεται από το Ursa Major Suites εμποδίζεται ή οι υποχρεώσεις του δεν μπορούν να εκπληρωθούν λόγω οποιουδήποτε λόγου ή οποιουδήποτε συνδυασμού Συμβάντων Ανωτέρας Βίας, το Ursa Major Suites διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής ή ευχέρειας ώστε είτε να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να επιστρέψει την κατάθεση στον Πελάτη ή να παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αλλάξει την ημερομηνία της κράτησής του σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση του Ursa Major Suites, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί εντός εύλογου διαστήματος για την εμφάνιση και τη φύση του Συμβάντος Ανωτέρας Βίας.
16.3. Επιπλέον, το Ursa Major Suites διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής ή ευχέρειας ώστε είτε να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να επιστρέψει την κατάθεση στον Πελάτη ή να παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αλλάξει την ημερομηνία της κράτησής του σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση του Ursa Major Suites, στις ακόλουθες περιπτώσεις όπου:
Α) Το σύνολο ή σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων του Ursa Major Suites, όπου βρίσκονται τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση, πρέπει να υποβληθεί σε επείγουσα ή υποχρεωτική συντήρηση ή
Β) Υπάρχει αδυναμία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Ursa Major Suites η οποία δεν εμπίπτει στον έλεγχο του Ursa Major Suites ή
Γ) Κρίνεται απαραίτητο για την πρόληψη ή τον περιορισμό μιας πανδημίας ή της εξάπλωσης οποιασδήποτε άλλης ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης απειλής για την υγεία και την ασφάλεια.

17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
17.1
. Ο Πελάτης και οι Επισκέπτες δεν δύνανται να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση σε τρίτους βάσει της παρούσας Σύμβασης ή της Επιβεβαίωσης Κράτησης, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ursa Major Suites.
17.2. Ουδεμία παραίτηση του Ursa Major Suites από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της εν λόγω Σύμβασης δεν θα αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης.
Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, καμία αποτυχία άσκησης ή καθυστέρηση της άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος, αποκατάστασης, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από τo Ursa Major Suites δεν θα λειτουργεί ή θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτήν. Αντιστοίχως, ουδεμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, ένδικου βοηθήματος, εξουσίας ή προνομίου του Ursa Major Suites δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, ένδικου βοηθήματος, εξουσίας ή προνομίου του Ursa Major Suites.
17.3. Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων κριθεί ως ανεφάρμοστη, άκυρη ή παράνομη, οι υπόλοιπες διατάξεις των εν λόγω Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και τo Ursa Major Suites οφείλει να τροποποιήσει τις ανεφάρμοστες, άκυρες ή παράνομες διατάξεις προκειμένου να είναι έγκυρες, νόμιμες και εφαρμόσιμες.
17.4. Καμία αναθεώρηση, τροποποίηση ή υπαναχώρηση, τερματισμός ή μη εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης δεν τίθεται σε εφαρμογή χωρίς να προηγηθεί έγγραφη έγκρισή τους από το Ursa Major Suites. Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθεωρημένη έκδοση θα δημοσιεύεται εδώ συνοδευόμενη από αλλαγή της ημερομηνίας της «Τελευταίας Ενημερωμένης Έκδοσης» (ημερομηνία από την οποία θα τίθεται σε ισχύ) στο τέλος αυτού του εγγράφου. Ως εκ τούτου, συνίσταται να συμβουλεύεστε τις εκδόσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά όταν κάνετε κράτηση σε ένα από τα ξενοδοχεία μας.
17.5. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συγκρούσεις νομοθετικών διατάξεων ή αρχών. Κάθε διένεξη που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εγκυρότητά της, υπόκειται στη μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Αθήνας στην Ελλάδα.