Επικοινωνία

Αίτημα πληροφοριών

Πληροφόρηση μέσω email; Έχετε ιδιαίτερες ανάγκες που το σύστημα κρατήσεων δεν μπορεί να ικανοποιήσει; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας μέσω email!

Contact Form GR

Τοποθεσία

Χωριό Κώμη, Τήνος Παραλία Κολυμπήθρα

(+30) 2283051889

Social